آموزش

شرکت دانش بنیان نانو فناورفاران با بهره گیری از اساتید توانمند در زمینه های مختلف صنعت توانسته است دوره های مفیدی برای ارتقا سطح بازار و افزایش توان رقابتی صنعتگران برگزار کند.لازم به ذکر است تعدادی از دوره های درخواستی نیز در برنامه موجود می باشد، که در جدول زیر عنوان شده است:

دوره های پیش رو دوره های برگزار شده در سال های قبل
سمینار فناوری نانو و کاربرد آن در صنایع تولید و تفکر ناب
دوره سرمایه گذاری هوشمند مالکیت فکری و پتنت
۴۵ تکنیک کاربردی مهنداسی در صنعت ثبت اختراع پیشرفته
انطباقات اصول و فنون مذاکرات تجاری
TRIZ حضور موفق در نمایشگاه ها
۵s
کاهش هزینه
نظام ساماندهی کسب و کار
دوره ثبت اختراع
مدیریت مالی
تحقیق و توسعه مقدماتی و پیشرفته
دوره کاربرد فناوری های نوین در صنایع فلزی
دوره کاربرد فناوری های نوین در صنایع صنایع غذایی
دوره کاربرد فناوری های نوین در صنایع ، پلیمری
دوره کاربرد فناوری های نوین در صنایع سلولزی
دوره کاربرد فناوری های نوین در صنایع صنایع شیمیایی
Close