انتقال فناوری کره جنوبی

تاریخچه :
کشور کره جنوبی به عنوان کشوری که علیرغم مواجهه با جنگ و وضع اقتصادی نامطلوب توانسته در یک بازه زمانی کوتاه به رشد اقتصادی چشمگیر دست یابد. کسب رتبه برتر در نوآوری و دستیابی به رشد اقتصادی بالا و توجه ویژه به توسعه صنایع کوچک و متوسط در دهه اخیر در این کشور از یک سو و روابط دیرینه آن با جمهوری اسلامی ایران از سوی دیگر سبب شده است به عنوان الگوی جهش اقتصادی انتخاب گردد. بعد از توافق ۵+۱ و توافق برجام و بعد از سفر رییس جمهور کره جنوبی به ایران اهداف مشخصی در روابط ایران و کره تعیین شد. مهمترین آنها افزایش حجم مبادلات تجاری دو کشور تا سقف ۱۷ میلیارددلار است. در این راستا سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران به عنوان متولی صنایع کوچک و متوسط کشور تلاش کرد تا بتواند زمینه همکاری دو طرف را به ویژه در حوزه توسعه صنایع کوچک و متوسط گسترش دهد. در اسفندماه سال ۱۳۹۴ تفاهم نامه همکاری فی مابین سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و وزارت بنگاه های کوچک و متوسط و استارتاپهای کره جنوبی (MSS) منعقد گردید.
بر اساس یکی از بندهای تفاهم نامه همکاری، برنامه توسعه فناوری صنایع کوچک و متوسط کلید خورد و به دنبال آن دوره تربیت مشاوران توسعه فناوری ایران به مدت یک هفته در فروردین ماه ۱۳۹۵ در تهران و با مربی کره‌ای برگزار گردید و ۵۰ مشاور توسعه فناوری در سراسر کشور آموزش دیدند. در شهریورماه سال ۱۳۹۵ با حضور معاون وقت وزیر و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و رئیس سازمان صنایع کوچک و متوسط کره جنوبی مرکز مبادله فناوری ایران و کره جنوبی افتتاح گردید. با آغاز بکار این مرکز، مبادله فناوری و تقویت همکاری های صنایع کوچک و متوسط دو کشور از طریق این مرکز انجام می گیرد.

معرفی :
مرکز مبادله فناوری مشترک ایران و کره نهادی است جهت توسعه همکاری بنگاه های کوچک و متوسط دو کشور در راستای هم افزایی ناشی از اشتراک فناوری ، نوآوری و سرمایه گذاری های مشترک جهت توسعه اهداف اقتصادی و تجاری فی مابین.

اهداف :
از آنجا که هدف نهایی فعالیت‌های مشترک هم افزا در حوزه اقتصاد ، افزایش رقابت پذیری در بازارهای بین‌المللی، ملی و منطقه ای می باشد ، لذا دسترسی به منابع موثرتر تولید ارزش و همکاری مشترک در استفاده بهینه از سرمایه‌های موجود، امری بدیهی و حیاتی است و از آنجا که فناوری و نوآوری دو عامل حیاتی برای پویایی و توسعه هرچه موثرتر فعالیت‌های اقتصادی و افزایش بهره وری سرمایه گذاری فعالان اقتصادی می باشند، لذا مراکز انتقال فناوری نظیر IKTEC میتوانند به عنوان مراکز همگرا کننده و متمرکز کننده ایده‌های نوین و فناوری‌های مورد نیاز جهت تولید و ارایه خدمات متمایز و رقابت‌پذیر در حوزه‌های سرمایه‌گذاری و توسعه فعالیت‌های اقتصادی بسیار موثر باشند .
لذا اهداف اصلی IKTEC به شرح زیر تعریف میگردد :
• ایجاد همگرایی و هم افزایی فعالیت‌های اقتصادی مشترک بنگاه های کوچک و متوسط ایران و کره جنوبی مبتنی بر مبادله فناوری،توسعه سرمایه‌گذاری‌ و تولید محصول مشترک و … .
• توسعه بازارهای ملی و فراملی فعالان اقتصادی دو کشور مبتنی بر فعالیت‌های اقتصادی دارای ارزش افزوده بیشتر ( مبتنی بر فناوری‌های نوین و نوآوری)

فعالیتهای اصلی :
• شناسایی و مستندسازی نیازهای فناورانه توسط شبکه مشاوران و کارگزاران مرکز،که در داخل کشور قابل تأمین نمی باشد و ارسال به طرف کره‌ای و انجام هماهنگی و ارائه حمایتهای لازم جهت برگزاری جلسات رودرو بین متقاضی و عرضه کننده فناوری و ایجاد همکاری دوجانبه مبتنی بر مبادله فناوری، سرمایه گذاری مشترک، تولید محصول مشترک و … .
• تجمیع ایده ها و فناوریهای نوین جهت توانمندسازی فعالان اقتصادی در راستای بکارگیری موثرتر سرمایه ها و فعالیتهای تولیدی ، صنعتی و خدماتی
• معرفی فعالیتهای اقتصادی دارای توجیه برای ترغیب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی ایران جهت ورود به کسب و کارهای پیشرفته و مبتنی بر فناوریهای برتر
• معرفی فرصتها و مزیتهای دارای توجیه برای ترغیب سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی کره جهت سرمایه‌گذاری و فعالیت مشترک با فعالان اقصادی ایرانی ( به دلیل دسترسی به منابع ارزان انرژی ، مواد اولیه ، نیروی انسانی ، بازار داخلی ایران و بازار منطقه ای غرب آسیا و … )
• ارایه مشاوره به طرفین ( ایرانی و کره ای ) در راستای ارتقای فعالیتهای اقتصادی خود مبتنی بر همکاریهای فی مابین
• ارایه حمایتها و تسهیلات ( توسط هر دو دولت ایران و کره ) جهت ترغیب فعالیتهای مشترک هم افزا

منبع: iktec.ir

Close