ایزو

ایزو چیست:
اخذ گواهینامه ایزو ISO یکی از اصولی ترین راهها که باعث پیشرفت ایجاد نظم در کار مورد نظر می باشد.
اخذ گواهینامه ایزو ISO می تواند یکی از راهکارهای ایجاد نظم درمورد مشاغل مختلف نیز مورد استفاده قرار گیرد. درمورد نظم مشاغل می توان گفت که در هرسازمان بدلیل یکپارچگی و ایجاد نظم و همچنین اجرایی کردن قوانین و مقررات می بایست سیستم مدیریتی متناسب را پیاده سازی کرد.

اخذ گواهینامه ایزو ISO مشخص می نماید وظیفه کارمند و یا کارگر در سازمان و یا فروشگاه به چه صورت می بایست باشد که این مسئله کوچکترین بخش درمورد استاندارد سیستم مدیریت کیفیت ایزو ۹۰۰۱ ( ISO 9001) می باشد .
اخذ گواهینامه ایزو ISO میتواند مسیر راحت تری جهت رسیدن به اهداف استراتژیک سازمان و یا فروشگاه های معتبر باز نماید و باعث شود با اخذ گواهینامه ایزو مدیریت یکپارچه سیستم کیفیت سازمان زودتر به اهداف و راندمان بالای کاری خود برسد.

 

مزایای مشاوره ایزو مدیریت:
۱- استقرار سیستم مدیریتی ایزو در زمان کوتاه
۲- طراحی مستندات و فرم های متناسب با سازمان شما
۳- اخذ گواهینامه

انواع ایزو:
مشاوره ایزو ۹۰۰۱ ، سیستم مدیریت کیفیت
مشاوره ایزو ۱۴۰۰۱ ،‌ سیستم مدیریت کیفیت زیست محیطی ایزو ۱۴۰۰۱
مشاوره ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001 ،‌ سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی OHSAS 18001
مشاوره HSE ، سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی HSE-MS
مشاوره ایزو ۲۲۰۰۰ ، سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی ISO 22000
مشاوره ایزو ۱۳۴۸۵ ، سیستم مدیریت تجهیزات پزشکی ISO 13485
مشاوره ایزو استاندارد فنی صنایع خودرو سازی ISO /TS 16949
مشاوره ایزو ۱۷۰۲۵ ، سیستم مدیریت در آزمایشگاه ها ایزو ISO 17025
مشاوره ایزو ۱۵۱۸۹ ،‌سیستم مدیریت آزمایشگاه تشخیص طبی ISO 15189
مشاوره ایزو ۲۲۰۰۰ ، سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی ایزو ISO 22000
مشاوره ایزو ۲۹۰۰۱ سیستم مدیریت در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ایزو ISO 29001
مشاوره ایزو ۲۷۰۰۱ ، سیستم مدیریت کیفیت در مدیریت امنیت اطلاعات ISO ۲۷۰۰۱
مشاوره ایزو ۱۰۰۰۲ ، سیستم مدیریت رسیدگی به شکایت مشتری ISO 10002
مشاوره ایزو ۱۰۰۰۴ ، سیستم مدیریت کیفیت در سنجش رضایتمندی مشتریان ایزو ISO 10004
مشاوره ایزو ۳۱۰۰۰ ، استاندارد مدیریت ریسک ISO ۳۱۰۰۰
مشاوره ایزو ۱۰۰۰۶ ،‌ استقرار نظام مدیریت پروژه بر اساس استاندارد ISO 10006
مشاوره ایزو ۱۰۰۱۵ ، استاندارد آموزش ISO ۱۰۰۱۵
مشاوره ایزو ارزش گذاری برند ( مدیریت برند ) ، ISO 10668
مشاوره ایزو ۲۶۰۰۰ ،‌ نظام مسئولیت پذیری اجتماعی SA8000 – ISO 26000

واحد مشاوره ایزو در طی فرآیند خدمات مشاوره ایزو قدم های زیر را با حضور مدیر پروژه در محل سازمان ارائه می نماید:
۱- تهیه برنامه زمان بندی خدمات مشاوره ایزو
۲- شناخت وضعیت موجود سازمان بر اساس استاندارد ایزو درخواستی
۳- آموزش سیستم مدیریتی بر اساس استاندارد ایزو درخواستی
۴- مستندسازی سیستم مدیریتی سازمان بر اساس استاندارد ایزو درخواستی ( در این مرحله مشاور ایزو با همکاری مدیران واحدها اقدام به طراحی سیستم مدیریتی ایزو می نماید )
۵- نظارت بر اجرای سیستم مدیریت بر اساس استاندارد ایزو درخواستی و آماده سازی سازمان جهت دریافت گواهینامه ایزو
۶- ممیزی خارجی (در این مرحله مشاور ایزو سازمان را در انتخاب شرکت گواهی دهنده ایزو راهنمایی نموده و در طی فرآیند ممیزی خارجی تا مرحله اخذ گواهینامه ایزو همراهی می نماید)

Close