بازدیدهای صنعتی و نمایشگاهی

دوره های پیش رو دوره های برگزار شده در سال های قبل
نمایشگاه اینوتکس ۹۸ تور صنعتی نمایشگاه صنعت و نانو
تور صنعتی شهرک صنعتی بزرگ شیراز
تور بازدید از واحدهای صنعتی و نمایشگاه موادغذایی(آگروفود تهران)
تور نمایشگاه سنگ
تور نمایشگاه فرش
تور صنعتی تهران نمایشگاه صنایع غذایی
تور نمایشگاه انرژی کیش
Close