باز هم افتخاری دیگر انتخاب شرکت نانوفناور فاران به عنوان کارگزار لیزینگ محصولات دانش بنیان به عنوان تنها کارگزار در جنوب کشور

شرکت نانوفناور به عنوان کارگزار لیزینگ محصولات دانش بنیان به عنوان تنها کارگزار در جنوب کشور انتخاب شد. لیست کارگزاران لیزینگ محصولات دانش بنیان را می توانید از طریق زیر پیگیری کنید.

http://techmart.ir/fa/

مقالات مرتبط

Close