تماس با ما

آدرس دفتر: بخش مرکزی ، دهستان قره باغ ، روستا شهرک صنعتی بزرگ شیراز، شهرک صنعتی شیرازفاز۱ ، بلوار صنعت شمالی ، بلوار صنعت ، پلاک ۰ ، طبقه همکف

کد پستی: ۷۱۵۸۱۹۴۸۵۱

تلفن مرکزی: ۷۱۳۷۷۴۴۵۶۴

دپارتمان فناوری: ۰۹۹۰۰۹۹۳۸۹۴

دپارتمان مشاوره و آموزش: ۰۹۹۰۰۹۹۳۸۹۷

همراه: ۰۹۱۲۰۲۳۲۶۵۵

پست الکترونیک: faranntco@gmail.com

Close