خدمات مالی

خدمات مالی و حسابداری ویژه ی فعالان صنعت شامل:
انجام خدمات کدینگ حرفه ای جهت گزارش گیری
حسابرسی عملیاتی و مالی
خدمات مالیاتی و بیمه
پکیج کامل گزارشات مالی و تحلیل
ایجاد بودجه بندی عملیاتی و مالی در سازمان

Close