فستیوال دارایی فکری

ارائه اختراعات و طرح ها به سرمایه گذاران در فستیوال
مرکز فن بازار ملی ایران به عنوان بستر تبادلات فناوری و نوآوری کشر در صدد است که با برگزاری رویدادهای عرضه نوآوری در حوزه های تخصصی مختلف زمینه را برای تجاری سازی دستاوردهای فناوران و نوآوران کشور با رویکرد جذب سرمایه و یا فروش دانش فنی تسهیل کند.
در این راستا حوزه های مختلف صنعتی مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به ظرفیت طرح ها و نوآوری ها از یک سو و توانمندی و نوآوری پذیری بنگاه ها در خصوص برگزاری فستیوال عرضه نوآوری در آن حوزه های تخصصی تصمیم گرفته می شود.
یکی از بسترها بازار دارایی فکری است که با هدف کمک به فروش و جذب سرمایه برای دارایی های فکری ثبت شده کشور در بستر امن و مطمئن بورس با همکاری سازمان بورس و شرکت فرابورس ایران و با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تاسیس شده است و فستیوال های عرضه نو آوری با هدف توسعه تبادلات در این بستر طرح ریزی شده است.
روند کلی برگزاری اینگونه رویدادها به این صورت است که پس از ثبت نام ، اعلام آمادگی و ارسال طرح ها، طی چند نوبت توسط ارزیابان علمی و متخصصانی از بنگاه های صنعتی ارزیابی شده و تعدادی از نوآوری های منتخب در روز رویداد برای مخاطبان به صورت حضوری ارائه خواهند شد و اطلاعات مابقی نو آوری ها تحت قالب کتابچه ای در اختیار سرمایه گذاران و صنعتگران قرار می گیرد.
منبع: فن بازار ملی ایران

Close