نشست تبادل فناوری

هدف از برگزاری نشست های تبادل فناوری آشنایی با فعالیت فناوران در حوزه های مختلف فناوری به منظور رفع نیاز های فناورانه صنایع مختلف می باشد.
در این نشست ها ابتدا فناوری های مورد نظر به مخاطبین حوزه مربوطه معرفی شده و پس از آن جسات b2b بین فناوران و متقاضیان نیاز های فناورانه برگزار شده تا جزئیات نیاز فناورانه مورد نظر توسط فناور بررسی و راه حل آن نیز ارائه گردد.
اغلب در نشست های تبادل فناوری صاحبین صنایع و تولید کنندگان مختلف با فناوری های روز دنیا آشنا خواهند شد و زمینه ای برای ارتقاء کسب و کار خود و داشتن سهم بیشتری از بازار به وجود می آید.

Close